Wypracowanie z języka polskiego wciąż budzi wśród maturzystów spore emocje. Czy faktycznie jest się czego obawiać? W trakcie powtórek zdecydowanie warto sprawdzić tematy wypracowań z poprzednich lat. Z jakimi zagadnieniami zmierzyli się maturzyści w 2023, 2022 i 2021 roku?

Matura 2024: Jak wygląda arkusz maturalny z języka polskiego?

Wypracowanie to jedna z trzech części arkusza maturalnego. Pierwszą część stanowi "Język polski w użyciu" – tu m.in. zadania z czytania ze zrozumieniem i posługiwania się poprawną polszczyzną oraz tworzenie notatki syntetyzującej. Druga część arkusza to "Test historycznoliteracki". W zadaniach z tej części egzaminu uczniowie muszą wykazać się znajomością problematyki lektur obowiązkowych. Wypracowanie znajduje się w trzeciej części arkusza. Uczniowie mają do wyboru dwa tematy, na podstawie których tworzą tzw. tekst argumentacyjny. Żaden z tematów nie wskazuje konkretnej lektury obowiązkowej – teksty rozwijające temat wybiera uczeń. Wymagana jest objętość treści na poziomie min. 300 wyrazów.

Wypracowanie maturalne z polskiego. Jakie tematy w arkuszach z 2023 roku?

W powtórkach maturalnych obowiązkowo warto uwzględnić analizę arkuszy z poprzednich lat. Maturzystom zdającym egzamin dojrzałości w latach 2023 zaproponowano następujące tematy na poziomie podstawowym:

 • Matura 2023 (Formuła 2023), Temat 1. Człowiek – istota pełna sprzeczności
 • Matura 2023 (Formuła 2023), Temat 2. Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?

Pełny opis polecenia do wypracowania z arkusza maturalnego 2023 (Formuła 2023): "Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz wypracowanie. W wypracowaniu rozważ problem podany w temacie. Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij. W rozważaniach przedstaw argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, religijnego, mitologicznego, biblijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego). Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa, wybrana spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów".

 • Matura 2023 (Formuła 2015), Temat 1. Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Matura 2023 (Formuła 2015), Temat 2. Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury.
 • Matura 2023 (Formuła 2015), Temat 3. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij – Ewa Lipska, "Mogę".

Wypracowanie na maturze z języka polskiego. Tematy z 2022 i 2021 roku

 • Matura 2022, Temat 1. Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Matura 2022, Temat 2. Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury.
 • Matura 2022, Temat 3. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij – Józef Baran, "Najkrótsza definicja życia".
 • Matura 2021, Temat 1. Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Matura 2021, Temat 2. Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.
 • Matura 2021, Temat 3. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij – Beata Obertyńska, "Strych".

Jak zdać maturę pisemną z języka polskiego?

Na egzaminie maturalnym w 2024 roku obowiązują wymagania egzaminacyjne (opisane w aneksach do informatorów maturalnych CKE). Część pisemna matury z języka polskiego trwa 240 minut (Formuła 2023). Za kompletne rozwiązanie arkusza można uzyskać maks. 60 punktów (Formuła 2023) – w tym maksymalnie 35 punktów za wypracowanie (min. 300 wyrazów). Aby zdać maturę pisemną z języka polskiego należy uzyskać min. 30 proc. punktacji, czyli 18 punktów.

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024.

Publikacje dostępne są na Sklep.infor.pl/matura 2024