Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji od września 2024 wzrośnie tzw. maksymalna wysokość kwoty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. To może wiązać się z wyższymi kosztami dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych.

Nowe obwieszczenie MEN

Najnowszy dokument w sprawie wskaźnika waloryzacji i maksymalnej kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego opublikowano w Monitorze Polskim 28 lutego. W krótkim obwieszczeniu umieszczono informację o wskaźniku waloryzacji wynoszącym 1,114 zł. Podano również informację, że od 1 września 2024 maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – po waloryzacji będzie wynosić 1,44 zł (obecnie jest to kwota 1,30 zł).

Czy wzrosną opłaty za przedszkole?

Od nowego roku szkolnego 2024/2025 wzrosnąć mogą opłaty za każdą, rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Wysokość opłat ustala w tym wypadku rada gminy mogąc m.in. podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Kwota nie może przekroczyć tzw. kwoty maksymalnej 1 zł, określonej w art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ale podlega waloryzacji.

Podstawa prawna:

  • Obwieszczenie Ministra Edukacji z dn. 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.