Na rynku odstępnych jest coraz więcej pomp ciepła, które nie spełniają obowiązujących wymagań. Niestety użytkownicy często nie są w stanie tego zweryfikować. Zmiany w programie "Czyste Powietrze" mają doprecyzować wymogi, dzięki którym dofinansowanie będzie możliwe tylko w przypadku określonych pomp ciepła.

Coraz więcej niespełniających wymagań pomp ciepła

Według ekspertów polski rynek obfituje w pompy ciepła wyprodukowane w Azji, które nie spełniają wymagań, a ich parametry techniczne nie odpowiadają opisom. Mimo to, choć jest to nieuczciwe, sprzedawcy stosowali do takich urządzeń dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze".

Niestety, nabywcy nierzadko nie są wstanie ocenić, czy kupowana przez nich pompa ciepła jest wysokiej jakości i będzie spełniać wszelkie normy. Szczególnie, jeśli na korzyść przemawia niższa cena. A to może nieść za sobą późniejsze konsekwencje. Niskiej jakości pompa ciepła może bowiem generować wysokie rachunki za prąd.

Zmiany w programie "Czyste Powietrze"

W związku z powyższym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) wraz z przedstawicielami producentów i dystrybutorów pomp ciepła, a także stroną społeczną przygotował dodatkowe wymogi, które muszą spełniać te urządzenia, aby kwalifikowały się do finansowania. Według informacji zawartych na stronie programu, mają one zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku.

Zarząd NFOŚiGW uchwałę o zmianach w programie antysmogowym "Czyste Powietrze" podjął 22 lutego. Według niej dofinansowanie do pompy ciepła będzie można uzyskać wyłącznie do takich urządzeń, które znajdą się na liście zielonych urządzeń i materiałów ZUM. Aktualnie zmiany są implementowane do programu, a regulamin listy ZUM jest aktualizowany.

"Po zakończeniu prac implementacyjnych, oficjalnie zostanie opublikowane ogłoszenie zmian PPCP (program priorytetowy Czyste Powietrze - PAP), a Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy prowadzący listę ZUM prześle do wszystkich podmiotów, których urządzenia są obecnie na liście ZUM informację o zmianie regulaminu oraz nowych wymogach dotyczących konieczności przedstawienia raportów z badań pomp ciepła potwierdzających parametry wskazane w etykiecie energetycznej i karcie produktu" – poinformował NFOŚiGW.

Czym jest lista zielonych urządzeń i materiałów ZUM?

Lista ZUM, czyli zielonych urządzeń i materiałów jest prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Znaleźć na niej można urządzenia, na których nabycie można dostać dofinansowanie.

Listę zielonych urządzeń i materiałów, na którą będą wpisane pompy ciepła zgodne z wymaganiami, można znaleźć pod tym linkiem. Jak możemy przeczytać na stronie programu "Czyste Powietrze", te pompy ciepła, które aktualnie znajdują się już na liście ZUM, będą musiały uzupełnić dokumentacje o raport z badań w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej lub krajów EFTA, które potwierdzą, że parametry urządzenia zawarte w etykiecie energetycznej i na karcie produktu są zgodne z wymaganiami PPCP.