Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca uwagę na ważną kwestię dotyczącą płac pedagogów. Zdaniem związkowców pojawiły się sygnały, że część nauczycieli może stracić tzw. dodatek wyrównawczy po wejściu w życie podwyżek pensji. ZNP opublikował opinię w tej sprawie. Na czym polega problem?

Rozporządzenie o podwyżkach nauczycielskich na rok 2024 zostało już podpisane. Pedagodzy otrzymają pensje wyższe o odpowiednio: 33 proc. dla nauczycieli początkujących i 30 proc. dla nauczycieli mianowanych oraz dyplomowanych. Pensje będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2024. W międzyczasie pojawił się nowy problem dotyczący tzw. dodatku wyrównawczego.

Wyższe pensje, potrącony dodatek?

ZNP przypomniało, że część nauczycieli otrzymuje wyrównanie z tytułu uposażenia niższego niż przewiduje prawo pracy. Chodzi o płacę minimalną, która od 1 stycznia 2024 wzrosła do kwoty 4242 zł brutto. Pedagogom otrzymującym niższe pensje – niż kwota minimalna – przyznawano z tego tytułu wyrównanie (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Jak podaje ZNP, pojawiły się informacje, że niektóre samorządy "sygnalizują chęć potrącania wypłaconych dodatków wyrównawczych w momencie wejścia w życie zapowiadanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli".

Opinia i uzasadnienie związku: Potrącenie jest "nieprawidłowe"

Na stronie ZNP opublikowano precyzyjne uzasadnienie opinii: "Jeżeli nauczyciel nie osiągał wysokości wynagrodzenia minimalnego (4242 zł) w styczniu czy lutym, wypłacenie wyrównania na podstawie § 1 r.zm.r.płac., nie zmienia zasadności wypłacenia dodatku wyrównawczego na podstawie art. 7 u.m.w.p. w miesiącu styczniu czy lutym, niezależnie od wyrównania wypłaconego później na podstawie rozporządzenia płacowego nauczycieli".

W opinii podkreślono również, że ewentualne potrącenie wynagrodzenia pracowników jest możliwe w przypadkach ściśle określonych przez Kodeks pracy. Zdaniem ZNP – zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem – ewentualne potrącenie tzw. "innych należności" (czyli w tym wypadku dodatku wyrównawczego do pensji) może odbyć się wyłącznie na podstawie zgody pracownika "wyrażonej na piśmie". Zauważono również, że w podobnych sytuacjach pracodawca może dochodzić żądania na drodze sądowej.

Rozporządzenie o podwyżkach dla nauczycieli zostało podpisane przez Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 lutego 2024. Dzień później rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Dokument wszedł w życie w dniu 22 lutego 2024.