Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek zapowiedział, że podwyżki dla nauczycieli akademickich i nauczycieli zostaną wprowadzone jednocześnie. Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia profesorskiego zostało już przez niego podpisane, są też znane nowe stawki minimalnych wynagrodzeń. Na jakie pensje mogą liczyć nauczyciele akademiccy?

Ile zarabiają nauczyciele akademiccy?

Bardzo ważną informacją jest minimalne wynagrodzenie profesorskie, to ono bowiem ma wpływ na wysokość pensji innych nauczycieli akademickich, ale nie tylko. Zależą od niego wynagrodzenia pracowników naukowych PAN czy inne świadczenia w szkolnictwie wyższym. Nauczyciel akademicki, zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie może zarabiać mniej niż 50 proc. wynagrodzenia profesorskiego. Profesor uczelni zarobić musi minimalnie 83 proc. wynagrodzenia profesora, a adiunkt – 73 proc.

Obecnie obowiązujące wynagrodzenia minimalne nauczycieli akademickich kształtują się następująco:

  • wynagrodzenie profesora – 7210 zł;
  • wynagrodzenie profesora uczelni – 5984,30 zł;
  • wynagrodzenie adiunkta – 5263,30 zł;
  • wynagrodzenie asystenta wykładowcy – 3605 zł.

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli akademickich w 2024 roku

Środki na podwyżki dla nauczycieli akademickich zostały zabezpieczone w ustawie budżetowej na 2024 rok. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podpisał już rozporządzenie o podwyżkach wynagrodzeń nauczycieli akademickich – określa ono minimalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej.

Jak więc będą prezentowały się minimalne stawki po podwyżce?

  • Wynagrodzenie minimalne profesora wynosić będzie 9370 zł, wzrośnie o 2160 zł;
  • wynagrodzenie profesora uczelni po podwyżce to 7777,10 zł, czyli wzrost o 1792,80 zł;
  • wynagrodzenie adiunkta w 2024 roku wynieść ma 6840,10 zł – podwyżka o 1576,80 zł;
  • wynagrodzenie asystenta wykładowcy po podwyżce wyniesie 4685 zł, czyli więcej o 1080 zł.

Kiedy podwyżki dla nauczycieli akademickich wejdą w życie?

Aktualnie Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie dzień po dniu ich ogłoszenia, jednak ich moc będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. To z kolei oznacza, że nauczyciele akademiccy muszą dostać wyrównanie pensji za ten czas.

Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego – składniki

Zaznaczmy, że wynagrodzenie pracownika uczelni publicznej ma kilka składników. Głównie jest to wynagrodzenie zasadnicze, które nie może być niższe od minimalnej płacy ustalonej w ustawie, oraz dodatek za staż pracy. Ponadto nauczyciel akademicki może otrzymywać jeszcze dodatek funkcyjny, zadaniowy, za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i inne dodatki określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania, a także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe lub nadliczbowe.

Wpływ minimalnego wynagrodzenia profesorskiego na inne świadczenia

Minimalna wysokość wynagrodzenia profesora jest o tyle istotna, że to właśnie ona ma wpływ na to, jak kształtować się będą inne świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego. Chodzi tutaj na przykład o wysokość stypendium socjalnego i rektora, które przyznawane są studentom, stypendium doktoranckie, dodatki funkcyjne dla pracowników uczelni publicznych, wynagrodzenia w postępowaniach awansowych czy wynagrodzenie członków rady uczelni.