Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiesiło nabór do rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach pod nazwą „Studia dla wybitnych”.
Został on ogłoszony w tym roku i ma na celu ułatwienie wybitnie uzdolnionym studentom nauki na prestiżowych uniwersytetach, np. Harvardzie czy Oksfordzie.
– Do poniedziałku do ministerstwa nie wpłynął żaden wniosek aplikacyjny. Resort odebrał natomiast bardzo dużą liczbę pytań oraz wątpliwości. Decyzja o zawieszeniu naboru pozwoli wypracować lepsze procedury i zasady przyjmowania wniosków i kierowania na studia w ramach programu – informuje MNiSW w komunikacie. Zapewnia jednak, że dotychczasowe działania nie zostaną zaprzepaszczone.