Potwierdziło to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w odpowiedzi na nasze pytania. Wynoszący 100 zł dodatek przysługuje zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Może jednak być przyznany również na potomstwo, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne. Co do zasady przygotowanie takie obejmuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty dzieci pięcioletnie i to właśnie na nie jest wypłacany dodatek. Jednocześnie wspomniana ustawa pozwala odroczyć o rok termin pójścia do szkoły podstawowej. W takiej sytuacji sześciolatek zostaje w przedszkolu.

Niektóre gminy mają wątpliwości, czy można wówczas przyznać dodatek na przedszkolaka, skoro został już raz wypłacony.

– Bywa, że uczeń nie zdaje z jednej klasy do drugiej. Nie ma to wtedy znaczenia, jeśli chodzi o przyznanie dodatku i jest on wypłacany. Analogicznie jest z sześciolatkiem, który został w przedszkolu – uważa jednak Katarzyna Jureko, kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Z takim podejściem zgadza się resort pracy. Wyjaśnia, że dziecko, które w roku szkolnym 2014/15 miało pięć lat i odbywało roczne przygotowanie przedszkolne, a obecnie ma sześć lat i na podstawie art. 16 ust. 4c ustawy o systemie oświaty pozostaje w przedszkolu, jest uprawnione do 100 zł dodatku.

MPiPS zastrzega przy tym, że ostateczna ocena okoliczności sprawy należy do właściwego organu, czyli urzędu gminy (miasta) lub ośrodka pomocy społecznej, które zajmują się przyznawaniem świadczeń na dzieci. Jeżeli odmówią, rodzic może się odwołać od negatywnej decyzji.