Początek roku szkolnego to czas, w którym szkoły i przedszkola pobierają od rodziców rozmaite opłaty. Nie wszystkie z nich są obowiązkowe.

W SZKOLE:

* E-dzienniki: szkoły nie mogą pobierać opłat od rodziców za korzystanie z dziennika elektronicznego.

* Ubezpieczenie: rodzice nie muszą obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, także w czasie wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju. Ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich. Co więcej, dyrektor nie może żądać od rodziców jakichkolwiek oświadczeń jeśli rodzic z ubezpieczenia w szkole rezygnuje.

Reklama

* Rada Rodziców: składka jest absolutnie dobrowolna. Nikt nie może zmuszać rodzica do jej uiszczenia.

W PRZEDSZKOLU:

* Od dwóch lat rodzice mają zagwarantowane ograniczenie wysokości opłat pobieranych przez publiczne przedszkole. Co najmniej 5 godzin dziennie jest bezpłatnych, a za kolejne godziny rodzice płacą maksymalnie 1 zł.

* Za zajęcia dodatkowe prowadzone przez przedszkole rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat.

* Przedszkole nie może pobierać dodatkowych opłat na zakup np. środków czystości, artykułów papierniczych wykorzystywanych na zajęciach itp.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej