statystyki

Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych przedszkoli. Część II

15.10.2015, 09:53; Aktualizacja: 15.10.2015, 10:15
Przedszkole

Niepubliczne przedszkole może założyć tylko osoba fizyczna lub osoba prawna.źródło: ShutterStock

● Optymalnymi formami dla zorganizowania przy firmie placówki opiekuńczej dla starszych maluchów są punkt przedszkolny oraz zespół wychowania przedszkolnego.

KROK 1. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI

Procedurę zakładania przedszkola reguluje ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm., dalej: u.s.o.). Odmiennie niż przy prowadzeniu prywatnego żłobka zarządzanie niepublicznym przedszkolem nie jest działalnością gospodarczą (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 25 września 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 525/14). Wynika to z art. 83a ust. 1 u.s.o., zgodnie z którym prowadzenie szkoły lub placówki, ich zespołu, a także innych form wychowania przedszkolnego (tj. punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego) nie jest działalnością gospodarczą. Wątpliwości może wzbudzać jednak treść tego przepisu, gdyż wspomina on tylko o innych formach wychowania przedszkolnego, nie mówi zaś nic o przedszkolu. Kwestię tę wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 1811/10), w którym wskazał, że pojęcie szkoły należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 1 u.s.o., tzn. jako przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną. Jednocześnie potwierdził, że prowadzenie niepublicznego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą.

Wpis tego rodzaju działalności gospodarczej do ewidencji prowadzonej przez gminę stanowi istotne naruszenie prawa i podlega wykreśleniu (wyrok NSA z 1 lipca 2008 r., sygn. akt II GSK 214/08).

Wychowanie przedszkolne

Obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą sześć lat. Dziecko w wieku pięciu lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Podobnie jak w przypadku żłobka i klubu malucha przy zakładaniu przedszkola pracodawcy najtrudniej będzie spełnić wymagania lokalowe. Jeżeli zdecyduje się na prowadzenie placówki w postaci:

  • punktu przedszkolnego, w którym zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący,
  • zespołu wychowania przedszkolnego, w którym zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący,

to będzie musiał wypełnić mniej rygorystyczne wymogi lokalowe niż w przypadku zwykłego przedszkola. Te formy są przeznaczone też dla liczby od 3 do 25 maluchów. Jest to więc optymalny dla pracodawcy sposób na założenie firmowego przedszkola.

W każdej chwili pracodawca może przekształcić punkt przedszkolny (zespół wychowania przedszkolnego) w niepubliczne przedszkole. Konieczne będzie dokonanie zmiany we wpisie w ewidencji prowadzonej przez gminę. Do zgłoszenia należy dołączyć statut przedszkola (art. 89a ust. 3 u.s.o.).

Uprawniony podmiot

Niepubliczne przedszkole może założyć tylko osoba fizyczna lub osoba prawna. Wykluczone jest zakładanie i prowadzenie placówki przez ułomne osoby prawne.

Problem z założeniem przedszkola mogą więc mieć ci pracodawcy, którzy działają w formie spółki cywilnej oraz osobowej spółki handlowej, czyli: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Rozwiązaniem tej trudności jest założenie przyzakładowej placówki przez wszystkich wspólników danej spółki. Jednak niektóre gminy rejestrują pojedynczą osobę fizyczną, a odmawiają rejestracji placówek, o których założenie ubiega się kilka osób fizycznych.


Pozostało jeszcze 82% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane