Nieprawidłowości związane z tegoroczną edycją rządowego programu „Wyprawka szkolna” wykryło Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). Pracownicy resortu sprawdzili kilkadziesiąt wzorów wniosków o przyznanie dopłat, które są umieszczane na stronach internetowych placówek. W części z nich wskazywane jest, że warunkiem uzyskania pomocy jest spełnianie kryterium dochodowego obowiązującego w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), które wynosi 456 zł na jednego członka rodziny.
Nie jest to jednak zgodne z zasadami realizacji „Wyprawki szkolnej” w 2015 r., które są określone w rządowym rozporządzeniu. Jest w nim wyjaśnione, że podstawą uzyskania dofinansowania jest kryterium dochodowe wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114). Wynosi ono 574 zł. Ponadto tylko na podstawie przepisów tej ustawy może być obliczana wysokość dochodu na potrzeby programu „Wyprawka szkolna”. To zaś oznacza, że pod uwagę brane są zarobki osiągane przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie do podręczników. W tym roku są to więc dochody z 2013 r. (bo obecny okres zasiłkowy zaczął się 1 listopada 2014 r., a skończy się 30 października br.).