Polacy mogą bez ograniczeń korzystać ze szkolnictwa wyższego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zasady rekrutacji wszędzie są podobne, ale różna jest wysokość czesnego. Ułatwieniem mogą być stypendia i dopłaty.

W całej Europie funkcjonuje trójstopniowy system edukacji wyższej, odpowiadający polskim studiom: licencjackim (lub inżynierskim), magisterskim i podyplomowym. W większości krajów UE obowiązuje zasada, zgodnie z którą cudzoziemcy mogą być przyjęci na studia, jeśli spełniają warunki rekrutacji w swoim ojczystym kraju. Jeśli więc chcesz studiować za granicą musisz mieć zdaną maturę. Aby stanąć do rekrutacji w wybranym kraju najprawdopodobniej będziesz musiał przedstawić suplement do polskiego świadectwa maturalnego, który umożliwi porównanie wyników zgodnie z systemem obowiązującym w danym kraju.

Szczegółowe warunki rekrutacji takie jak daty składania dokumentów i ich obieg (w niektórych państwach zamiast bezpośredniego składania aplikacji do konkretnych szkół, zajmuje się tym jedna centralna instytucja) najlepiej sprawdzić na stronach internetowych uczelni, do których się wybierasz.

Choć na większości uniwersytetów zdarzają się zajęcia prowadzone w innym języku niż ojczysty (najczęściej jest to angielski), to bardzo często uczelnie wymagają znajomości języka obowiązującego w danym kraju potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem. W niektórych krajach może zdarzyć się, że jakaś uczelnia sama przeprowadza egzaminy językowe kwalifikujące na studia. Uczelnie coraz ostrzej zabiegają o studentów, także tych z zagranicy. Stąd zdarzają się takie, które umożliwiają rozpoczęcie nauki (pierwszy rok) po angielsku.

Jako obywatel UE studiujący na wyższej uczelni w innym kraju UE:
• nie możesz zostać zmuszony do zapłaty wyższego czesnego niż obywatele danego kraju
• jesteś uprawniony do takich samych stypendiów na pokrycie kosztów czesnego co obywatele danego kraju.

Jednak nie zawsze dotyczy to stypendiów i pożyczek na pokrycie kosztów utrzymania. Niektóre kraje, z własnej inicjatywy, mogą jednak zadecydować o przyznawaniu studentom zagranicznym stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania.

Pełna lista wszystkich stypendiów, jakie możesz otrzymać w danym kraju znajduje się tu >>>>>.