"Bywa tak, że na początku nauki uczelnie wiele obiecują, a potem tylko udają, że uczą" - mówił w Poranku RDC Piotr Miller, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. W ramach oszczędności często zmieniają program w trakcie nauki, oczywiście na niekorzyść studentów. Dlatego studenci chcą podpisywać z uczelniami umowy cywilne, by móc dochodzić swoich praw przed sądem.

Na najbliższym czerwcowym posiedzeniu sejmowej komisji edukacji studencki samorząd będzie forsować swoje poprawki do ustawy o szkolnictwie wyższym.