Samorządy w tym roku będą musiały wydać więcej na urlopy zdrowotne i awanse zawodowe pedagogów. Ale w kolejnym, dzięki zaostrzonym przepisom, liczą na milionowe oszczędności.
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, a także starostowie muszą się w tym roku przygotować na jeszcze większe wydatki niż w poprzednich latach. Na taką sytuację wpływ ma nie tylko reforma oświatowa, lecz także ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). W tej ustawie znowelizowana została karta nauczyciela – wprowadzono wiele ograniczeń dla osób uczących w szkołach i przedszkolach. Nauczyciele postanowili więc wykorzystać ostatnie miesiące obowiązywania dotychczasowych przepisów i skorzystać z przywilejów, zanim stanie się to o wiele trudniejsze.
Urlop zdrowotny