Na podstawie ankiet zebranych przez MEN w placówkach oświatowych, przy współpracy Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, ma zostać przygotowana ustawa poprawiająca jakość kształcenia
Do wybranych placówek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało pytania i informację, że zostały wybrane do udziału w badaniu pt. „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze”.
Szefowie szkół, ale także nauczyciele, bo do nich kwestionariusze też są adresowane, muszą odnieść się do 30 pytań, w większości wymagających opisowej odpowiedzi. Dotyczą one m.in. kursów i szkoleń z ostatnich trzech lat, w których brali udział. Ankietowani odpowiadają też na pytania o to, czy wyniki egzaminów zewnętrznych i badania międzynarodowe świadczą o jakości kształcenia w Polsce, czy stosują inne niż tradycyjne narzędzia lub metody nauczania. Badanie dotyczy też systemu oceniania uczniów, metod i formy pracy dydaktycznej czy kwestii równowagi między nauczaniem wiedzy, umiejętności i postaw. Nauczyciele są również pytani o przyczyny ewentualnych słabości jakości kształcenia (do tego pytania dołączono podpowiedź, czy czasami słabej jakości nie upatrują w biurokracji, nieprzygotowanej kadrze, a może w złym nadzorze). Każda z odpowiedzi musi być pisemnie uzasadniona.