- Edukacja z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zwiększa efektywność nauczania, wspiera kreatywność indywidualną, a jednocześnie uczy odpowiedzialności i współpracy w grupie - mówi prof. Marlena Plebańska.

Jak daleko nam do cyfrowej szkoły?

Marlena Plebańska: Edukacja z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zwiększa efektywność nauczania, rozwija kluczowe umiejętności społeczne, wspiera kreatywność indywidualną, a jednocześnie uczy współpracy w grupie, odpowiedzialności i twórczego podejścia do własnego rozwoju