W tym roku z fiskusem rozliczyło się prawie 24,7 mln podatników PIT opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Prawie 40 proc. z nich skorzystało z możliwości łącznego opodatkowania małżonków. Wynika to z oficjalnej informacji Ministerstwa Finansów, dotyczącej rozliczenia PIT za 2011 r.

– Skoro tak duża liczba podatników skorzystała z rozliczenia wspólnego, to oznacza, że przepisy w tym zakresie są jasne i proste w stosowaniu – twierdzi Jacek Pawlik, doradca podatkowy, prezes spółki Eccom.

Wskazuje to również, że u wielu małżeństw występują przypadki korzystne z punktu wspólnego rozliczania, np. gdy jeden z małżonków nie pracuje lub dochody poszczególnych małżonków wypadają w różnych progach podatkowych.

Warto też zwrócić uwagę na dane dotyczące osób korzystających z ulgowego opodatkowania dochodów dla samotnie wychowujących dzieci. W rozliczeniu na zeszły rok z tej możliwości skorzystało ponad 472 tys. podatników, tj. o 33 916 mniej niż za 2010 r.

Według Mirosławy Zugaj, doradcy podatkowego z Grant Thornton, liczba złożonych zeznań wskazuje na to, że podatnicy żyjący w wolnych związkach, którzy nie mają prawa do takiego rozliczenia, nie nadużywają tej instytucji. I to mimo że dla fiskusa dużym problemem jest weryfikowanie tego, czy osoba składająca PIT jako samotnie wychowująca dzieci faktycznie wychowuje je samotnie.

Pomniejszenie podatku

W rozliczeniu za 2011 r. duża liczba osób skorzystała z możliwości odliczeń od podatku.

Szymon Wojciechowski, menedżer w zespole Global Employer Services Deloitte, zwraca uwagę, że z roku na rok zmniejsza się katalog odliczeń, z jakich mogą skorzystać podatnicy. Spośród ulg dostępnych w latach 2010 i 2011 zdecydowanie największą popularnością cieszyła się ulga na dzieci, z której skorzystało 4,303 mln podatników w 2010 r. oraz 4,363 mln podatników w 2011 r.

Rozliczenie PIT

Rozliczenie PIT

źródło: DGP

Niestety, zgodnie z zapowiedziami resortu finansów można się spodziewać znacznego ograniczenia jej zakresu.

– Ma to nastąpić przez uzależnienie możliwości jej stosowania od spełnienia kryterium dochodowego oraz uzależnienie jej wysokości od liczby wychowywanych dzieci – przypomina nasz rozmówca.

Porównując rozliczenia roczne z lat 2010 i 2011, warto zwrócić uwagę na 20-proc. wzrost zastosowania ulgi abolicyjnej (rozliczonej przez ok. 10 tys. podatników w 2010 r. i ok. 12 tys. podatników w 2011 r). Według Szymona Wojciechowskiego zwiększające się zainteresowanie tą ulgą potwierdza słuszność jej wprowadzenia do ustawy o PIT w 2008 r. Możliwość zastosowania ulgi mogła skłonić podatników pracujących za granicą do niedokonywania prób zmiany rezydencji podatkowej w celu eliminacji niekorzystnych konsekwencji podatkowych, jakie występowały przed jej wprowadzeniem.