W PIT za 2011 r. ponad 4 mln osób wykazało zarówno ulgę na internet, jak i na dzieci. Ten rok może być ostatnim, w którym skorzystamy z tych preferencji w tym kształcie.
W tym roku z fiskusem rozliczyło się prawie 24,7 mln podatników PIT opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Prawie 40 proc. z nich skorzystało z możliwości łącznego opodatkowania małżonków. Wynika to z oficjalnej informacji Ministerstwa Finansów, dotyczącej rozliczenia PIT za 2011 r.
ikona lupy />
Rozliczenie PIT / DGP
– Skoro tak duża liczba podatników skorzystała z rozliczenia wspólnego, to oznacza, że przepisy w tym zakresie są jasne i proste w stosowaniu – twierdzi Jacek Pawlik, doradca podatkowy, prezes spółki Eccom.
Wskazuje to również, że u wielu małżeństw występują przypadki korzystne z punktu wspólnego rozliczania, np. gdy jeden z małżonków nie pracuje lub dochody poszczególnych małżonków wypadają w różnych progach podatkowych.
Warto też zwrócić uwagę na dane dotyczące osób korzystających z ulgowego opodatkowania dochodów dla samotnie wychowujących dzieci. W rozliczeniu na zeszły rok z tej możliwości skorzystało ponad 472 tys. podatników, tj. o 33 916 mniej niż za 2010 r.
Według Mirosławy Zugaj, doradcy podatkowego z Grant Thornton, liczba złożonych zeznań wskazuje na to, że podatnicy żyjący w wolnych związkach, którzy nie mają prawa do takiego rozliczenia, nie nadużywają tej instytucji. I to mimo że dla fiskusa dużym problemem jest weryfikowanie tego, czy osoba składająca PIT jako samotnie wychowująca dzieci faktycznie wychowuje je samotnie.

Pomniejszenie podatku

W rozliczeniu za 2011 r. duża liczba osób skorzystała z możliwości odliczeń od podatku.
Szymon Wojciechowski, menedżer w zespole Global Employer Services Deloitte, zwraca uwagę, że z roku na rok zmniejsza się katalog odliczeń, z jakich mogą skorzystać podatnicy. Spośród ulg dostępnych w latach 2010 i 2011 zdecydowanie największą popularnością cieszyła się ulga na dzieci, z której skorzystało 4,303 mln podatników w 2010 r. oraz 4,363 mln podatników w 2011 r.
Niestety, zgodnie z zapowiedziami resortu finansów można się spodziewać znacznego ograniczenia jej zakresu.
– Ma to nastąpić przez uzależnienie możliwości jej stosowania od spełnienia kryterium dochodowego oraz uzależnienie jej wysokości od liczby wychowywanych dzieci – przypomina nasz rozmówca.
Porównując rozliczenia roczne z lat 2010 i 2011, warto zwrócić uwagę na 20-proc. wzrost zastosowania ulgi abolicyjnej (rozliczonej przez ok. 10 tys. podatników w 2010 r. i ok. 12 tys. podatników w 2011 r). Według Szymona Wojciechowskiego zwiększające się zainteresowanie tą ulgą potwierdza słuszność jej wprowadzenia do ustawy o PIT w 2008 r. Możliwość zastosowania ulgi mogła skłonić podatników pracujących za granicą do niedokonywania prób zmiany rezydencji podatkowej w celu eliminacji niekorzystnych konsekwencji podatkowych, jakie występowały przed jej wprowadzeniem.Odliczenia od dochodu

Podatnicy często korzystają z innych preferencji, np. ulg odliczanych od dochodu.
Piotr Maksymiuk, doradca podatkowy z kancelarii Baker & McKenzie, wskazuje, że najbardziej popularnym odliczeniem pod względem liczby korzystających (drugą pod względem odliczanych kwot) była ulga internetowa, która ma być zlikwidowana od 2013 r.
Z kolei wydatki na cele rehabilitacyjne wykazało w zeznaniu rocznym 1 086 214 podatników, odliczając kwotę 2 mld 497 mln zł. Przeciętne odliczenie to 2299 zł. W rozliczeniu 2010 roku liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z ulgi rehabilitacyjnej, była wyższa, gdyż wyniosła 1 134 957, a kwota odliczeń – 2 551 304 tys. zł. Przeciętna kwota odliczona była jednak niższa – 2248 zł.
– Warto odnotować również wzrost łącznej kwoty odliczeń z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, a także na cele kultu religijnego – twierdzi Piotr Maksymiuk.
Blisko 280 tys. osób zdecydowało się na podzielenie się własnymi dochodami (średnie odliczenie z tytułu darowizny wzrosło z 540 zł w 2010 r. do 702 zł w 2011 r.) z osobami potrzebującymi lub na wsparcie celów publicznych.
Więcej też pieniędzy przekazali podatnicy z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (przeciętnie 2598 zł). W rozliczeniu za 2010 r. było to 2003 zł.
Ekspert wskazuje, że kwota odliczeń globalnie z darowizn wynikających z odrębnych ustaw, czyli na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, wyniosła 80 892 tys. zł i była wyższa niż rok wcześniej (45 201 tys. zł).