Obniżenie pracownikowi godzin pracy nie skutkuje zmianą wysokości należnych ustawowo kosztów uzyskania przychodów w PIT.
Wielu przedsiębiorców w poszukiwaniu oszczędności decyduje się na zmniejszenie etatów swoich pracowników, np. z całego do połowy. Taki ruch wymuszony sytuacją ekonomiczną znajdzie odzwierciedlenie także w kwotach wpłacanych fiskusowi.
W przypadku gdy pracownikowi zostanie zmniejszony wymiar etatu, co do zasady zmniejsza się również wysokość jego wynagrodzenia.