Do Sejmu wpłynął już rządowy projekt ustawy o usługach płatniczych. Wprowadza on również zmiany w przepisach podatkowych.
Projektowane regulacje mają na celu zrównanie na gruncie podatkowym statusu rachunków płatniczych prowadzonych przez dostawców innych niż banki z rachunkami bankowymi. Zmiany wprowadzane są w przepisach regulujących ulgi i zwolnienia.
I tak w ustawie o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) uzupełnione zostaną regulacje dotyczące sposobu dokumentowania darowizny pieniężnej od najbliższej rodziny na potrzeby zwolnienia z opodatkowania. Dziś przepisy wymagają, aby pieniądze trafiły na rachunek obdarowanego prowadzony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (środki można również przekazać przekazem pocztowym). Po zmianie do zwolnienia z podatku uprawniać będzie również przekazanie darowizny za pośrednictwem rachunku płatniczego prowadzonego przez niebankowe instytucje.