Jak powinien postąpić farmaceuta, kiedy pacjent przychodzący z receptą poinformuje go, że lekarz pomyłkowo zapisał numer wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, np. zamiast cyfr 06 – wpisał 08. Czy pracownik apteki może wydać zapisane leki? Czy taki błąd aptekarz może korygować?
Nie, w takim wypadku aptekarz nie powinien dokonywać na recepcie żadnych zmian. Natomiast powinien zrealizować receptę pomimo świadomości błędnego numeru. Tak wynika z wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia, które poprosiliśmy o odpowiedź na pytanie postawione przez aptekarza.
– Jak wynika z par. 15 pkt 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 62) osoba wydająca leki może zrealizować recepty także w przypadku, gdy adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego funduszu – mówi rzeczniczka ministra zdrowia Milena Kruszewska.
Korekta numeru jest dokonywana już przez NFZ. – System informatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia zezwala na właściwe przyporządkowanie numeru PESEL pacjenta do właściwego oddziału funduszu i właściwe rozliczenie – wyjaśnia Milena Kruszewska.
Natomiast farmaceuta nie ma możliwości korygowania danych na recepcie. Taka korekta jest niedozwolona.
A jak w takim razie rozliczyć taką receptę w sprawozdaniu do NFZ? Ministerstwo wyjaśniło, że apteka w sprawozdaniu przekazywanym do NFZ powinna wskazać numer oddziału wpisany na recepcie przez lekarza, nawet jeżeli jest to numer podany pomyłkowo.
– Weryfikacja prawidłowości następuje na etapie kontroli danych przez fundusz i jest przedmiotem rozliczeń pomiędzy jego poszczególnymi oddziałami – zaznacza Kruszewska.
Z informacji przekazanych przez NFZ wynika, że pomyłkowo wpisane numery płatnika na receptach pojawiają się w obrocie, na szczęście tego typu sytuacje zdarzają się sporadycznie.