Nadchodzą ważne zmiany w realizacji wybranych recept. Od 1 lipca 2024 r. niektóre recepty wystawione przez lekarza według starych schematów będą automatycznie odrzucane. O jakie recepty chodzi? I co to konkretnie oznacza dla pacjentów?

Od 1 lipca 2024 r. wejdą w życie zmiany dotyczące możliwości wystawiania tzw. recept rocznych. Nowe zasady ich zlecania i realizacji wprowadzone zostały ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 1938). Co konkretnie się zmieni?

Zmiany w receptach rocznych od 1 lipca 2024. O co chodzi?

Nowości, które wejdą w życie 1 lipca 2024 r. to efekt wcześniejszych zmian dotyczących wystawiania i realizacji recept rocznych. 1 marca 2024 r. zmienił się bowiem sposób, w jaki lekarze opisują na e-receptach dawkowanie leku. Jest to efekt nowej regulacji, która uniemożliwiła pacjentom wykupienie za jednym razem leku na cały rok. Farmaceuta może wydać lek pacjentowi na maksymalnie 120 dni. Kolejną partię leku ma prawo wydać dopiero po upływie 90 dni.

W związku z tym ograniczeniem pojawiła się konieczność obliczania maksymalnej dawki leku, którą farmaceuta może wydać pacjentowi. Rozwiązaniem miał być system teleinformatyczny P1 wprowadzony do aptek, który oblicza ilość leku, jaką farmaceuta może wydać na podstawie recepty rocznej.

Aktualnie znajdujemy się w fazie przejściowej, umożliwiającej wystawianie przez lekarzy recept zarówno za pomocą nowego systemu, jak i według starej procedury.

Od 1 lipca 2024 r. oprogramowania gabinetowe lekarzy powinny być dostosowane – przez ich dostawców – do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien być przygotowany dostosowania się do tych wymagań. Nie będzie już możliwe wystawianie recept rocznych według starych schematów.

Ważne

System będzie je automatycznie odrzucał i nastąpi blokada takiej źle wystawionej recepty.

Zmiany w receptach rocznych. Okresy przejściowe

Pierwotnie recepty roczne miały być wystawiane wyłączenie według nowych schematów od 1 kwietnia 2024. Jednak Ministerstwo Zdrowia przedłużyło okres przejściowy do 8 maja. Po tym terminie system informatyczny miał odrzucać próby zapisu e-recepty rocznej według dotychczasowego schematu dawkowania.

Okazało się jednak, że tuż przed tym terminem resort zdrowia skierował do konsultacji publicznych rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. recept, które ponownie przedłużyło okres przejściowy - tym razem do 30 czerwca 2024 roku. Tym samym lekarze zyskali kolejne tygodnie na dostosowanie oprogramowania do nowych wymogów.

Blokada recept od 1 lipca. Co to znaczy dla pacjentów?

Powyższe zmiany nie oznaczają, że pacjenci, którzy korzystają z rocznych recept, powinni cokolwiek robić. To lekarze mają dostosować swoje oprogramowania gabinetowe do nowych reguł.

Problem pojawić się może wtedy, gdy nasz lekarz nie dostosuje się do tych wymagań do 1 lipca. Wtedy możemy mieć problem z otrzymaniem recepty rocznej na wybrany preparat.