Dopłatę do rachunków za prąd może otrzymać spora grupa Polaków. Chodzi o kwotę 100 złotych miesięcznie. Kto może liczyć na dofinansowanie państwa do energii? Chodzi o osoby cierpiące na wybrane choroby, które korzystają z urządzeń pobierających znaczne ilości prądu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce przekazać 30 mln złotych na dopłaty.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) planuje przekazanie 30 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dopłaty do prądu dla określonej grupy osób chorych. Informację tę podał Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych w wywiadzie dla Polsat News 29 kwietnia.

Kto dostanie 100 zł dopłaty do prądu?

Według Krasonia dopłatę w wysokości około 100 zł miesięcznie mogłoby otrzymać 30 tys. osób, które korzystają z koncentratorów tlenu.

Pewnie mało kto wie, że taki koncentrator tlenu musi u takiej osoby "chodzić" 18 godzin lub więcej w ciągu doby. To się przekłada na rachunek, tylko z tego tytułu, nawet 200 zł co miesiąc. Takie osoby często rezygnują z leczenia" - stwierdził wiceszef resortu, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Resort rodziny planuje przekazać 30 mln zł osobom korzystającym z koncentratorów tlenu jako dopłatę do rachunku za prąd. Szacuje się, że tyle będzie można przeznaczyć na ten cel każdego miesiąca. W sumie około 30 tys. osób w Polsce mogłoby skorzystać z tej dopłaty.

Kto korzysta z koncentratora tlenu?

Koncentrator tlenu jest urządzeniem medycznym, które pomaga pacjentom z problemami z oddychaniem. Oto kilka grup osób, które mogą korzystać z koncentratorów tlenu:

 • Osoby z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). POChP to schorzenie, które prowadzi do ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych. Pacjenci z POChP często potrzebują dodatkowego tlenu, aby ułatwić oddychanie.
 • Osoby z niewydolnością oddechową. Niewydolność oddechowa może wynikać z różnych przyczyn, takich jak choroby serca, choroby neuromuskularne lub inne schorzenia. Koncentratory tlenu pomagają dostarczyć dodatkowy tlen do organizmu.
 • Pacjenci po operacjach. Po niektórych operacjach lub zabiegach chirurgicznych pacjenci mogą potrzebować wsparcia tlenowego. Koncentratory tlenu są wtedy stosowane w celu przyspieszenia procesu gojenia i poprawy ogólnego stanu zdrowia.
 • Osoby z przewlekłymi chorobami serca. Pacjenci z niewydolnością serca lub innymi chorobami serca mogą mieć trudności z dostarczaniem wystarczającej ilości tlenu do organizmu. Koncentratory tlenu pomagają w takich przypadkach.
 • Pacjenci z innymi schorzeniami układu oddechowego: astmą, mukowiscydozą, zakażeniam płuc i innnymi chorobami, które wpływają na funkcjonowanie układu oddechowego.

Bon energetyczny 2024 - ile wyniesie?

Dopłata do prądu dla osób korzystających z koncentratorów tlenu będzie wypłacana niezależnie od bonu energetycznego.

Według projektu ustawy opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, bon energetyczny ma być przyznany gospodarstwom domowym jednorazowo w drugiej połowie 2024 roku, a jego wartość będzie mieścić się w przedziale od 300 do 1200 zł.

Bon energetyczny - kwoty

W celu otrzymania bonu konieczne będzie spełnienie kryterium dochodowego. Przewiduje się, że bon będzie miał następujące wartości w zależności od liczby osób w gospodarstwie:

 • 300 zł dla jednoosobowego,
 • 400 zł dla gospodarstwa 2–3 osobowego,
 • 500 zł dla 4–5 osobowego,
 • 600 zł dla gospodarstw sześcio- i więcej osobowych.

Natomiast, jeśli głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie będzie energia elektryczna i będzie ono zapisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wartość bonu będzie wyższa:

 • 600 zł dla jednoosobowego gospodarstwa,
 • 800 zł dla gospodarstw 2–3 osobowych,
 • 1000 zł dla 4–5 osobowych,
 • 1200 zł dla gospodarstw sześcio- i więcej osobowych.

Bon energetyczny - kryterium dochodowe

Bon energetyczny będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, których dochody nie przekraczają:

 • 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub
 • 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatkowo, będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, jednak jego kwota będzie zmniejszana o kwotę tego przekroczenia.