Ministerstwo Zdrowia opublikowało w środę projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Dostosowanie wynagrodzeń rezydentów do ustawowych wymogów

Jak wyjaśniono, zmiana polega na dostosowaniu wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów do wymogów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Nowe stawki zasadniczego wynagrodzenia dla rezydentów różnych specjalizacji

Projekt rozporządzenia zakłada, że wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla rezydentów specjalizacji: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgia ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, geriatrii, hematologii, kardiologii dziecięcej, medycyny paliatywnej, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, neonatologii, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, onkologii klinicznej, patomorfologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, radioterapii onkologicznej, stomatologii dziecięcej – w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w będzie wynosiło 9 368 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 10 220 zł.

Natomiast wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego rezydentów innych specjalizacji w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury będzie wynosiło 8 516 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 8 772 zł.

Termin wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego wynagrodzeń

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r. (PAP)

ak/ agz/