Takie są prognozy firmy Magellan, zajmującej się miedzy innymi finansowaniem służby zdrowia.

Jeden a autorów raportu Zbigniew Wiatr zaznacza, że w obecnym roku sytuacja finansowa tych placówek nie powinna się istotnie zmienić, choć może być nieco trudniejsza.

Według niego, można to wiązać w główniej mierze z mniejszą liczbą przekształceń szpitali - dotychczas 4 wobec 28 w 2013 roku. Mniejsza będzie poza tym kwota dodatkowych pieniędzy i niższa kontraktacja z Narodowego Funuszu Zdrowia.