– W marcu przedstawimy założenia do projektu ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych – zapewnił posłów Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia. Wczoraj w Sejmie odbyło się posiedzenie komisji zdrowia zwołane w trybie pilnym przez opozycję.
Sławomir Neumann poinformował, że resort cały czas pracuje nad koncepcją dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. – Obecnie można dyskutować nad fragmentami rozwiązań, a potrzebna jest dyskusja nad całością. Kończymy prace nad założeniami do ustawy. Będziemy je konsultować, ale dopiero jako cały dokument – wyjaśniał.
Reklama
Dodatkowe ubezpieczenia mają być jednym z pomysłów resortu na skrócenie kolejek do lekarzy. Opozycja obawia się, że ich wprowadzenie doprowadzi do różnicowania pacjentów, a także będzie się wiązać z ograniczeniem świadczeń finansowanych przez NFZ. Sławomir Neumann zapewniał, że są możliwe systemy ubezpieczeń zdrowotnych, które nie naruszają bazowego koszyka świadczeń gwarantowanych. Podkreślał, że resort zdrowia analizuje różne możliwe warianty i zaproponuje najlepszy.
Eksperci zwracają uwagę, że projekt dodatkowych ubezpieczeń jest trudny społecznie. Rząd, aby go zrealizować, ma dwie możliwości.
– Pierwsza zakłada błyskawiczne przeprowadzenie projektu przez Sejm i ukrócenie dyskusji nad nowymi regulacjami w okresie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Druga przewiduje złożenie ustawy np. w formie projektu poselskiego, już po wyborach, i przerzucenie ciężaru dyskusji na Sejm – podkreśla Filip Łukaszewicz, partner B2G Relations.
Jego zdaniem ta druga koncepcja wydaje się bardziej prawdopodobna – w razie negatywnego odbioru projektu ustawa może utknąć w komisjach i nie zostanie ostatecznie uchwalona.