E-recepty bez tajemnic. Odpowiadamy na 10 istotnych pytań.
1. Jak placówka może się podłączyć do platformy e-zdrowie (P1)?
Podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe podłączają się do platformy za pomocą konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) https://rpwdl.csioz.gov.pl. Wystarczy się zalogować i złożyć wniosek o dostęp do systemu. Instrukcja, jak to zrobić, jest dostępna pod adresem https://rpwdl.csioz.gov.pl/P1-DS-DU_Podrecznik_uzytkownika_RPWDL.pdf. Na kanale YouTube CSIOZ można zobaczyć film instruktażowy, który pomoże przejść przez procedurę składania wniosku.
2. Jak lekarze, pielęgniarki i położne zatrudnieni w podmiocie leczniczym mogą zacząć wystawiać e-receptę?
Podmiot leczniczy (właściciel, kierownik, osoba uprawniona do logowania do konta podmiotu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) składa wniosek o założenie konta w platformie e-zdrowie (P1) i generuje certyfikat poprzez RPWDL. Aby rozpocząć pracę z e-receptą, placówka musi zaktualizować oprogramowanie gabinetowe o funkcjonalność „e-recepty”. Lekarz, pielęgniarka, położna muszą posiadać podpis elektroniczny (certyfikat ZUS, profil zaufany lub podpis kwalifikowany).
3. Co ma zrobić lekarz, który prowadzi indywidualną lub grupową praktykę lekarską i chce wystawiać e-recepty?
Praktyki lekarskie (lekarz, pielęgniarka, położna) posiadające system gabinetowy, podobnie jak placówki medyczne, składają wniosek o założenie konta na platformie e-zdrowie (P1), generują certyfikat przez RPWDL oraz odpowiednio aktualizują oprogramowanie o funkcjonalność „e-recepty”. Dla indywidualnych praktyk nieposiadających systemu gabinetowego Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) opracowały bezpłatną aplikację Gabinet.gov.pl, która pozwala na wystawienie e-recept i e-skierowań. Obecnie jest ona dostępna w wersji pilotażowej.
4. Jak przebiega proces wystawiania e-recepty?
Lekarz lub inny uprawniony pracownik medyczny (pielęgniarka, położna) wystawia e-receptę, korzystając ze swojego systemu gabinetowego. Znajduje w nim kartę pacjenta i wybiera opcję wystawienia recepty. Po wpisaniu początkowych liter nazwy leku wyświetlają się wszystkie dostępne preparaty. Z listy wybiera właściwy, ustala dawkę, odpłatność i zatwierdza. E-receptę podpisuje się certyfikatem ZUS – eZLA, profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Jest ona przesyłana do platformy e-zdrowie (P1), a pacjent albo otrzymuje ją w formie wydruku informacyjnego, albo dostaje kod e-recepty za pośrednictwem SMS-u lub e-maila, jeśli korzysta z Internetowego Konta Pacjenta.
5. Czy pacjent, który nie logował się do Internetowego Konta Pacjenta, może otrzymać e-receptę?
Tak, ale otrzyma jedynie jej wydruk informacyjny. Bez korzystania z IKP nie ma możliwości otrzymania e-recepty SMS-em i/lub e-mailem ani skorzystania ze wszystkich pozostałych funkcjonalności e-recepty. Do IKP można się zalogować, wchodząc na stronę Pacjent.gov.pl. Aby otrzymać informację o wystawionej e-recepcie SMS-em i/lub e-mailem, należy podać numer telefonu oraz/lub adres e-mail. Czterocyfrowy kod przedstawiamy w aptece wraz z numerem PESEL i na tej podstawie aptekarz wydaje leki.
6. Skąd będą wysyłane SMS-owe powiado mienia i e-mail o wystawieniu e-recepty?
Powiadomienia są wysyłane bezpłatnie z platformy e-zdrowie (P1). Pacjent otrzymuje je od razu po wystawieniu e-recepty lub e-skierowania. Adres e-mail, z którego wysyłany jest wydruk informacyjny, to: SystemP1@p1.csioz.gov.pl lub erecepta@pacjent.gov.pl, a sms-y przychodzą od nadawcy „e-Zdrowie”. Informacja o e-recepcie oraz e-skierowaniu są zawsze dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta na Pacjent.gov.pl.
7. Czy po wprowadzeniu e-recepty błędem będzie wystawianie recept papierowych?
Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499) od 8 stycznia 2020 r. wszystkie recepty będą wystawiane obowiązkowo w postaci elektronicznej. Wyjątkami (określonymi w art. 95b) są m.in: recepty pro auctore, pro familiae, transgraniczne, na leki z importu docelowego, dla osób o nieustalonej tożsamości oraz w sytuacji braku dostępu do platformy e-zdrowie (P1).
8. Czy będzie możliwość wstawiania daty późniejszej realizacji e-recepty? Co w sytuacji, gdy została ona wystawiona błędnie?
Podobnie jak obecnie także e-receptę można wypisać z późniejszą datą realizacji – „od dnia”. Jeśli e-recepta zostanie błędnie wystawiona, należy ją anulować i wystawić nową. Nie ma możliwości poprawy podpisanej e-recepty.
9. Obecnie, jeśli podmiot leczniczy albo lekarz kontraktowy nie ma umowy z NFZ na wystawianie recept na leki refundowane, może wystąpić do NFZ o uzyskanie takiej możliwości. Czy w związku z wejściem w życie obowiązku wystawiania e-recept każdy podmiot lub praktyka zawodowa będą mogły wypisywać recepty na leki refundowane bez umowy z funduszem?
Zgodnie z ustawą z 12 maja 2011 r. o refundacji leków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 784) lekarz posiadający numer prawa wykonywania zawodu (NPWZ) jest ustawowo uprawniony do wystawiania recept refundowanych bez zawierania specjalnych umów z NFZ. Dziś recepta na leki refundowane musi posiadać indywidualny numer nadawany przez fundusz. W przypadku e-recept unikatowe numery identyfikujące są nadawane przez systemy gabinetowe, z których korzystają podmioty.
10. Czy lekarz otrzyma informację zwrotną, jakie recepty pacjent zrealizował? Od kiedy?
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma dostęp do danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej pacjenta, który dokonał wyboru tego lekarza w deklaracji POZ. Pozostałym pracownikom medycznym pacjent może udzielić zgody na dostęp do dokumentacji medycznej za pośrednictwem IPK. Możliwość wglądu do dokumentacji zapewnia system gabinetowy, z którego korzysta lekarz/pracownik medyczny. CSIOZ już w styczniu br. udostępniło dokumentację integracyjną dla zgód pacjenta na stronie CSIOZ.gov.pl w zakładce „Interoperacyjność” -->„Interfejsy”. Przygotowanie tej usługi należy do dostawców systemów gabinetowych. ©℗