Obowiązek wystawiania e-recepty wejdzie w życie 8 stycznia 2020 r.
Głównym celem przejścia z recepty papierowej na cyfrową jest ułatwienie procesu jej realizacji, zoptymalizowanie czasu pracy po stronie lekarzy i farmaceutów, ale także ograniczenie błędów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. To także sposób na lepszą wymianę informacji między lekarzem i farmaceutą a pacjentem.
Do końca sierpnia br. ponad 16 tys. lekarzy z ponad 3,6 tys. podmiotów leczniczych wystawiło niemal 8 mln e-recept, które trafiły do prawie 1,5 mln pacjentów. Z każdym miesiącem dynamika ich wystawiania rośnie – z 2,6 tys. dziennie w styczniu do ponad 240 tys. w sierpniu.