Obowiązek wystawiania e-recepty wejdzie w życie 8 stycznia 2020 r.
Głównym celem przejścia z recepty papierowej na cyfrową jest ułatwienie procesu jej realizacji, zoptymalizowanie czasu pracy po stronie lekarzy i farmaceutów, ale także ograniczenie błędów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. To także sposób na lepszą wymianę informacji między lekarzem i farmaceutą a pacjentem.
Do końca sierpnia br. ponad 16 tys. lekarzy z ponad 3,6 tys. podmiotów leczniczych wystawiło niemal 8 mln e-recept, które trafiły do prawie 1,5 mln pacjentów. Z każdym miesiącem dynamika ich wystawiania rośnie – z 2,6 tys. dziennie w styczniu do ponad 240 tys. w sierpniu.
To dzięki temu, że kolejne podmioty dołączają do platformy e-zdrowie (P1) – systemu informatycznego prowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). W samym sierpniu gotowość do wystawiania e-recepty uzyskało ponad 1000 nowych podmiotów – wynika z danych CSIOZ.
Ciągle jednak nie wszystkie podmioty mają taką możliwość. Szacuje się, że uprawnionych jest w sumie ok. 22 tys. jednostek leczniczych (przychodni, szpitali) i około 170 tys. lekarzy działających w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki.
– Z naszych danych wynika, że w pierwszej grupie ponad 6400 podmiotów leczniczych już wygenerowało certyfikat do platformy e-zdrowie (P1) – mówi Justyna Pancerow, kierownik Wydziału Wdrożeń Systemu P1 w CSIOZ.
E-recepty mogą być wystawiane tylko przez szpitale, przychodnie czy indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, które zarejestrowały się na platformie e-zdrowie (P1). Instrukcje oraz niezbędne materiały edukacyjne są dostępne na stronie www.csioz.gov.pl. Na kanale YouTube CSIOZ można zobaczyć film instruktażowy, który pomoże przejść przez procedurę składania wniosku rejestracyjnego.
KROK PO KROKU – JAK zacząć wystawiać RECEPTY W wersji CYFROWEJ
E-recepta w dużej placówce
1 krok – rejestracja. W celu podłączenia się podmiotu do platformy e-zdrowie (P1) należy wypełnić wniosek udostępniony na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl. Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
2 krok – system gabinetowy. Wystawianie e-recepty odbywa się w systemie gabinetowym, z którego na co dzień korzysta podmiot leczniczy. System ten musi mieć wdrożony i zaktualizowany moduł e-recepty.
3 krokwystawianie recepty. W systemie gabinetowym znajdujemy kartę pacjenta i wybieramy opcję wystawienia recepty. Po wpisaniu początkowych liter nazwy leku wyświetlają się wszystkie dostępne preparaty. Z listy należy wybrać właściwy lek, ustalić dawkę leku, odpłatność i zatwierdzić. Zaletą aplikacji gabinetowych jest to, że wspierają proces wystawienia e-recepty – podpowiedziami czy walidacjami.
4 krokpodpisanie recepty. E-receptę podpisujemy certyfikatem pobranym z ZUS, po założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych. Taki certyfikat powinien mieć każdy lekarz, gdyż jest on niezbędny do wystawiania e-zwolnień. Jeśli pracownik medyczny nie posiada certyfikatu, to e-receptę (a także e-skierowanie) można podpisywać profilem zaufanym, który bezpłatnie zakładamy na stronie pz.gov.pl, lub podpisem kwalifikowanym dostępnym na warunkach komercyjnych.
5 krok – przesłanie formularza. Zatwierdzona e-recepta jest przesyłana do platformy e-zdrowie (P1), czyli Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Przyjęcie danych, ich walidacja oraz pozytywny wynik, tj. zapisanie e-recepty, trwa ok. sekundy – w odpowiedzi w systemie gabinetowym pojawia się obraz wydruku informacyjnego wraz z cztero cyfrowym kodem. Lekarz może przekazać pacjentowi wydruk informacyjny, a jeśli korzysta on z Internetowego Konta Pacjenta (dostępne na Pacjent.gov.pl), to może otrzymać kod za pośrednictwem SMS-u lub e-maila.
E-recepta w indywidualnej praktyce
Inaczej procedura wygląda w przypadku praktyki, która nie korzysta z systemu gabinetowego. Przydatne wskazówki można również znaleźć w materiałach przygotowanych przez NRL dostępnych pod linkiem: https://stom.hipokrates.org/edm/.
1 krok – skorzystaj z bezpłatnej aplikacji. Jeśli nie masz systemu gabinetowego, możesz wystawiać e-recepty w bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia – Gabinet.gov.pl. Umożliwia ona wystawianie e-recepty i e-skierowań, ale nie ma dodatkowych funkcjonalności, jak choćby możliwości zapisywania przebiegu czy wniosków z wizyty pacjenta.
2 krok – zaloguj się do systemu. Do aplikacji logujemy się swoim profilem zaufanym. Podczas pierwszego logowania zostanie utworzone konto oraz wygenerowany certyfikat, uprawniający do komunikacji z platformy e-zdrowie (P1), a tym samym wystawiania i wysłania do systemu P1 e-recepty.
3 krok – podpisanie e-recepty. E-recepty można podpisać certyfikatem ZUS (tym samym, który służy do podpisywania e-zwolnień) oraz profilem zaufanym, który można założyć bezpłatnie na stronie Pz.gov.pl. lub poprzez bankowość elektroniczną. ©℗
W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 19 457 (infolinia CSIOZ) oraz do przesyłania pytań na adres e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl