Farmaceuta poprawi nieścisłość również na elektronicznej recepcie; dotychczas miał takie uprawnienia tylko w przypadku wersji papierowej. Umożliwi to konsultowana właśnie nowelizacja rozporządzenia w spawie recept.

E-zdrowe to hasło, które pojawia się od lat. Co udało się już zrobić w procesie informatyzacji systemu ochrony zdrowia?