Projekt rozporządzenia dotyczącego elektronicznych skierowań wywołał konsternację. Uczestnicy konsultacji nie mają bowiem pewności, kiedy ich wystawianie stanie są obowiązkiem. I wskazują na potrzebę doprecyzowania tego terminu.
Reklama
E-skierowania, zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia, mają być powszechnie wystawiane od 2021 r. Tymczasem rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (SIM), określające, które z nich będą musiały mieć taką formę, ma wejść w życie już za niespełna miesiąc.
– Projekt w proponowanym brzmieniu wskazuje na obowiązek wystawiania skierowań na wymienione w nim świadczenia w postaci elektronicznej od dnia wejścia w życie rozporządzenia. (…) Wobec tego niejasna jest deklaracja ministra zdrowia oraz informacje publikowane na stronie internetowej resortu, iż e-skierowania będą wystawiane obowiązkowo od 2021 r. – zwracał uwagę Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego. Wskazał przy tym, że od października zeszłego roku prowadzony jest pilotaż e-skierowania, zatem obowiązek ich wystawania od 1 kwietnia powinien dotyczyć tylko uczestniczących w nim placówek.
Podobne wątpliwości zgłaszały również inni. BCC w swojej opinii przekonywał, że – m.in. ze względu na fakt, iż nie ma jeszcze obowiązkowej dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej i do końca 2019 r. może być ona prowadzona odręcznie – termin 1 kwietnia br. nie jest realny. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak również uznała, że może być to trudne, m.in. ze względu na niedostateczne wyposażenie gabinetów lekarskich czy zbyt mało czasu na przeprowadzenie szkoleń. I apelowała o… przeprowadzenie pilotażu.
Naczelna Rada Lekarska jasno wskazała, że termin wejścia w życie projektu może być mylnie interpretowany jako równoznaczny z obowiązkiem wystawiania e-skierowań. – Z tego powodu uzasadnienie powinno w sposób wyraźny wskazywać, że obowiązek ten wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. – podkreśliła.
Resort zdrowia zaznaczył, że projekt rozporządzenia jest aktem wykonawczym do ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 2429), a przepis stanowiący upoważnienie ustawowe do jego wydania wejdzie w życie 1 kwietnia br., zatem z tą samą datą w życie powinno wejść i rozporządzenie.
Do projektu zgłoszono również szereg uwag merytorycznych. Polska Izba Informatyki Medycznej (PIIM) oceniła, że uzależnienie przekazywania e-skierowań do SIM od sposobu finansowania wprowadzi niepotrzebne zamieszanie i utrudni życie lekarzom oraz pacjentom (mają być one bowiem wystawiane w postaci elektronicznej na świadczenia opłacane ze środków publicznych, z wyjątkiem tomografii komputerowej). – Pacjent u lekarza będzie musiał podjąć decyzję, czy zlecane świadczenie będzie finansowanie ze środków publicznych czy nie. Od tego zależy, czy lekarz wystawi e-skierowanie i przekaże je przez SIM – przekonywał Tomasz Judycki, prezes PIIM. Izba postuluje, by dopuścić wszystkie rodzaje e-skierowań na SIM, a wymienione w projekcie traktować jako obowiązkowe.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach