Skierowania do lekarzy specjalistów, do szpitala oraz na niektóre badania, m.in. tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, będą miały postać elektroniczną. Na razie e-skierowania testowane są w ramach pilotażu, obowiązkowo wystawiane w tej formie mają być od 2021 r.
Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (SIM). Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 2429) skierowania mogą mieć zarówno formę papierową, jak i elektroniczną, a obowiązek wystawiania ich w postaci cyfrowej będzie dotyczyć wyłącznie tych zapisywanych w SIM, których wykaz określa rozporządzenie.
W projekcie znalazły się skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i leczenie szpitalne – w obu przypadkach chodzi o placówki finansowane ze środków publicznych. Wskazano również zlecenia na badania rezonansu magnetycznego (MR), pozytonową tomografię emisyjną (PET), badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz echokardiograficzne płodu – finansowane ze środków publicznych, a także na badania medycyny nuklearnej oraz tomografii komputerowej (TK) – finansowane i ze środków publicznych, i innych niż publiczne (na nie bowiem niezbędne jest skierowanie w obu tych przypadkach).
Dziś o tym, że e-skierowania to wygoda, przekonywać mają na konferencji prasowej minister Łukasz Szumowski i jego zastępca odpowiedzialny za informatyzację systemu Janusz Cieszyński.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień