Reklama– Dbanie o przestrzeganie uprawnień chorych leży nie tylko w gestii rzecznika, ale także w interesie wszystkich podmiotów leczniczych – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, RPP.
W ramach pilotażu zostanie zweryfikowany stopień przestrzegania praw pacjenta w codziennej działalności warszawskiego szpitala. Odbędzie się to na podstawie analizy skarg i wniosków, jakimi dysponują zarówno placówka, jak i rzecznik.
Podczas pierwszego etapu zaplanowano także przeprowadzenie badań ankietowych wśród chorych i personelu medycznego. Głównym celem tego działania ma być ustalenie poziomu znajomości praw pacjenta wśród pracowników i świadczeniobiorców, a także zdiagnozowanie najczęściej pojawiających się sytuacji konfliktowych.
Kolejny etap współpracy będzie polegać na wspólnych spotkaniach zespołów roboczych. Podczas takich sesji zaplanowano konsultacje dotyczące ustalenia standardów postępowania w obszarach najbardziej zagrożonych naruszeniem praw pacjenta.
Uzyskane dzięki badaniom ankietowanym wyniki oraz wspólne ustalenia zespołów konsultacyjnych staną się podstawą do opracowania szczegółowych programów szkoleń skierowanych do poszczególnych grup personelu medycznego.
Po zakończeniu programu rzecznik oceni jego realizację.