Rzecznik Praw Pacjenta i Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie podpisali porozumienie o współpracy. Chodzi o wypracowanie standardów postępowania personelu w zakresie poprawy przestrzegania praw pacjenta.

Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura Rzecznika Praw Pacjenta poinformował we wtorek w komunikacie przesłanym PAP, że podpisanie porozumienia to efekt starań Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w zakresie podnoszenia standardów przestrzegania praw pacjenta.

"Dbanie o przestrzeganie praw pacjenta leży nie tylko w gestii Rzecznika Praw Pacjenta, ale także w interesie wszystkich podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Pacjent, który jest zadowolony z uzyskanych świadczeń z pewnością z większym zaufaniem obdarzy zarówno personel medyczny, jak i sam podmiot leczniczy" – ocenił w komunikacie Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

Natomiast dr n. med. Marcin Maruszewski, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie podkreślił, że zależy mu na tym, aby zapewnić najlepszą opiekę i wsparcie chorym leczonym w placówce.

W ramach trwającego dwa lata programu pilotażowego zostanie m.in. zweryfikowany stopień przestrzegania praw pacjenta w szpitalu. Zaplanowano również przeprowadzenie bieżących badań ankietowych, skierowanych zarówno do pacjentów, jak i personelu medycznego. Celem będzie ustalenie poziomu znajomości praw pacjenta przez personel szpitalny oraz chorych. Chodzi o ustalenie, które z najczęściej pojawiających się problemów mogą doprowadzić do naruszenia prawa pacjenta.

Następnie odbędą się konsultacje dotyczące określenia standardów postępowania w obszarach najbardziej zagrożonych naruszeniem praw pacjenta. Planuje się również wymianę informacji dotyczących dobrych praktyk obowiązujących w szpitalu w zakresie przestrzegania praw pacjentów.

Uzyskane w ten sposób wyniki oraz wspólne ustalenia będą podstawą do opracowania programów szkoleń dla poszczególnych grup personelu medycznego.(PAP)

autor: Wojciech Kamiński

wk/ krap/