Od kilkudziesięciu do kilkuset – tyle ubędzie miejsc w placówkach w różnych regionach kraju. Oficjalny powód: zbyt małe obłożenie. Nieoficjalny: za mało personelu.
Od Nowego Roku obowiązują nowe normy zatrudnienia pielęgniarek (patrz: infografika). Ich spełnienie jest jednym z warunków zawarcia kontraktu z NFZ. Jeszcze przed ich wprowadzeniem dyrektorzy szpitali zapowiadali, że będą musieli redukować łóżka na oddziałach, ponieważ nie będą w stanie znaleźć wystarczającej liczby pielęgniarek. Już pod koniec ubiegłego roku do wojewodów, którzy prowadzą rejestry podmiotów leczniczych i muszą takie zmiany zatwierdzać, zaczęły wpływać stosowne wnioski.

Zbyt małe obłożenie