Zaledwie 17 dni od upublicznienia projektu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, która rozszerza uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego.
Służba, która do tej pory zajmowała się m.in. kontrolą uiszczania e-myta, na mocy nowelizacji przejmie zarządzenie elektronicznym i manualnym systemem poboru opłat za przejazd drogami prawnymi.
Błyskawiczne tempo procedowania jest związane z trwającym właśnie przetargiem na wybór nowego operatora. Obecna umowa z firmą Kapsch Telematic System kończy się w listopadzie przyszłego roku. Decyzja o powierzeniu tej funkcji Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego zapadła miesiąc temu, ale do momentu uchwalenia nowej ustawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie będzie miała podstawy do unieważnienia toczącego się postępowania na nowego operatora.