Gminy będą musiały płacić za oddanie odpadów na składowisko ponad dwukrotnie więcej. Niestety koszty mogą przerzucić na mieszkańców.
Obecnie za przekazanie na wysypisko tony zmieszanych śmieci komunalnych trzeba zapłacić 120,76 zł. Resort środowiska uważa, że to za mało. – Obowiązujące stawki nie stanowią dostatecznej bariery ograniczającej składowanie odpadów komunalnych. Podobnie w przypadku innych zbędnych produktów, w odniesieniu do których Polska jest zobowiązana uzyskiwać określone poziomy zbierania, odzysku i recyklingu (zużytych baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego – red.) – wskazuje Ministerstwo Środowiska.
Stopniowo w górę