W przyszłym roku rachunki za wodę miały wzrosnąć. Rada Ministrów jednak zablokowała podwyżki. We wtorek zaakceptowała projekt ustawy – Prawo wodne, ale wprowadziła do niego poprawki.

Zgodnie z przedstawionym przez Ministerstwo Środowiska projektem więcej za wodę już od przyszłego roku płaciliby konsumenci i przedsiębiorcy. Beata Szydło zadecydowała jednak, że nie będzie żadnych podwyżek opłat za wodę, a obowiązywać mają takie same ceny jak w 2016 r.

Ponadto projekt ustawy przedstawiony przez MŚ zakłada utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, które w imieniu Skarbu Państwa będzie zarządzało wszystkimi wodami publicznymi. To - zdaniem resortu - pozwoli na lepsze zarządzanie nie tylko wałami przeciwpowodziowymi, ale także urządzeniami melioracyjnymi.