Setki milionów stracą samorządy po wprowadzeniu nowej ustawy. Pieniądze popłyną do Wód Polskich.
Po fali krytyki rząd łagodzi brzmienie projektu ustawy – Prawo wodne. Samorządowcy jednak nie są zadowoleni. Dlaczego? Bo jak wynika z najnowszej wersji tego dokumentu, gabinet Beaty Szydło nie zamierza zrezygnować z powołania nowej instytucji – PGW „Wody Polskie”, do której trafi część środków dotychczas zasilających budżety gmin i powiatów.
– Budżety samorządowe zostaną uszczuplone, a nie jest przewidziana żadna rekompensata. Na to nie wyrażamy zgody – stwierdza Edward Trojanowski ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. I zapowiada, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego samorządowcy upomną się o te pieniądze. Spotkanie, podczas którego zostanie omówiony nowy projekt ustawy – Prawo wodne, odbędzie się 26 października.