Miasta intensywnie pracują nad uchwałami krajobrazowymi, które uporządkują przestrzeń publiczną, a firmy reklamowe już przestrzegają je przed łamaniem prawa i grożą pozwami sądowymi. Dla swoich działań szukają wsparcia u ministra infrastruktury i budownictwa.
Ustawa krajobrazowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 774) obowiązuje od września 2015 roku. Jak przekonywał jeszcze poprzedni rząd, jest to pierwsze narzędzie, które daje nadzieję na kompleksowe uporządkowanie chaotycznej przestrzeni miejskiej. Definiuje m.in. pojęcie reklamy i szyldu, nakłada obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego, a radom gmin przyznaje uprawnienia do przyjęcia uchwał, w których określą zasady i warunki sytuowania reklamowych tablic (przy czym możliwe są różne regulacje dla poszczególnych obszarów gminy).
Tablice na cenzurowanym