TEZA: Wydanie aktu nadzoru jest wyłączną prerogatywą wojewody, więc to on decyduje, czy takie działanie podjąć. Burmistrz nie może na podstawie ustawy o samorządzie gminnym złożyć skargi na bezczynność organu nadzoru, który nie chce wydać zarządzenia zastępczego lub rozstrzygnięcia nadzorczego.
Sygn. akt II SAB/Go 38/16, POSTANOWIENIE WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z 20 maja 2016 r.
STAN FAKTYCZNY