Legitymacja osoby niepełnosprawnej potwierdza status osoby niepełnosprawnej oraz prawo do korzystania z ulg i uprawnień przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Wkrótce dokument będzie dostępny też elektronicznie w aplikacji mObywatel. Od kiedy?

Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Co potwierdza dokument?

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności stanowi potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej. Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest wydawana na podstawie tych orzeczeń i umożliwia korzystanie z uprawnień, które ułatwiają codzienne życie osób z niepełnosprawnością.

Jakie uprawnienia, zniżki i ulgi daje legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej umożliwia korzystanie z większości uprawnień przysługujących osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wśród najpopularniejszych przywilejów udzielanych po okazaniu tego dokumentu znajdują się zniżki w komunikacji publicznej, komunikacji miejskiej oraz w publicznych ośrodkach kultury i sportu. Ponadto, posiadacz legitymacji osoby niepełnosprawnej ma prawo do ulg podatkowych, zwolnienia z abonamentu RTV oraz zniżek bez konieczności okazywania orzeczenia o niepełnosprawności. Niektóre prywatne ośrodki sportowe i kulturalne również przewidują specjalne zniżki dla osób niepełnosprawnych, jednakże są one udzielane dopiero po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Nowa cyfrowa legitymacja osoby niepełnosprawnej w aplikacji mObywatel. Od kiedy?

Obecnie aby uzyskać legitymację osoby niepełnosprawnej trzeba się jednak postarać. Legitymacja osoby niepełnosprawnej przyznawana jest nie z urzędu, a na wniosek zainteresowanego. Dla niepełnosprawnego to kolejne formalności i konieczność pokonywania barier. Ministerstwo Cyfryzacji w porozumieniu z resortem rodziny chce to zmienić. Jest pomysł dodania jej do puli dokumentów w aplikacji mObywatel, podobnie jak np. automatycznie pojawia się w komórce legitymacja emeryta-rencisty.To spore udogodnienia zarówno dla opiekunów, jak i dla samych niepełnosprawnych. Uprawnienia, ulgi i zniżki będą możliwe do udokumentowania zaraz po wejściu w aplikację i kliknięciu w intersujący nas dokument.

Wszystko zaczęło się od interpelacji poselskiej. PosłankaPaulina Matysiak w zeszłym roku alarmowała, iż osoby z niepełnosprawnością z niecierpliwością czekają na wdrożenie elektronicznej legitymacji osoby niepełnosprawnej, która ułatwiłaby im codzienne funkcjonowanie. Dopytywała, kiedy takie osoby będą mogły korzystać z niej w ramach aplikacji mObywatel. Zmiany miały być wprowadzone do końca 2023 r. - tymczasem wciąż nie ma rezultatu.

Resort potwierdził, że prace są w toku, zaś legitymacja osoby niepełnosprawnej ma na stronie mObywatel 2.0 status „zaplanowane”.

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

W odpowiedzi na interpelację wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka przyznał, że liczba użytkowników mObywatela stale rośnie i resortowi zależy na tym, aby grupa z niepełnosprawnościami mogła korzystać z tej aplikacji w równym stopniu co inni. W związku z tym podjęto już współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Resort cyfryzacji planuje udostępnić użytkownikom - legitymację osoby niepełnosprawnej w formie dokumentu cyfrowego w II połowie 2024 r.

Jak obecnie wyrobić legitymację osoby niepełnosprawnej?

Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Po uzyskaniu prawomocnego i ostatecznego orzeczenia osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel musi złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, dokumentującej stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność.

Wniosek powinien zawierać zdjęcie oraz oryginał prawomocnego orzeczenia do wglądu. Procedura wydania legitymacji dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatna, jednak koszt duplikatu legitymacji wynosi 15 zł.

Jaka jest ważność legitymacji osoby niepełnosprawnej?

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy:

  • niż 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
  • oraz 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 60. roku życia.

Jeśli osoba niepełnosprawna ma więcej niż jedno prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.