W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad nowymi przepisami związanymi z segregacją odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zgodnie z nimi segregacja ta ma być nieobowiązkowa u źródła, czyli w miejscu budowy czy rozbiórki. Czy zmiany w segregacji odpadów są już przesądzone?

Zmiany w segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje, że do połowy tego roku rząd przyjmie projekt zmiany w przepisach dotyczących segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zgodnie z nim segregacja ta ma być nieobowiązkowa u źródła tych odpadów, czyli w miejscu budowy czy rozbiórki. W związku z tym odpady będą mogły zostać oddane uprawnionemu do tego podmiotowi, którego zadaniem będzie ich odpowiednia segregacja.

Planowane zmiany są istotne dla wszystkich osób prywatnych i firm, które w niedalekiej przyszłości planują remont, budowę lub rozbiórkę. Zmiany w przepisach nie są jednak jeszcze przesądzone. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że istnieją wątpliwości odnośnie do ich interpretacji.

Zmiany w segregacji odpadów: Już od 1 stycznia 2025 roku?

Zmiany w ustawie o odpadach mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Dotyczyć mają wspomnianych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a dokładnie ich segregacji. W ustawie pojawić ma się art. 101a, zgodnie z którym odpady budowlane i rozbiórkowe mają być selektywnie zbierane i odbierane "[…] z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie". Pojawić ma się więc obowiązek podziału odpadów na 6 frakcji.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami przepisy te miały zobowiązywać podmioty do segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych u źródła, czyli w miejscu ich wytworzenia. Jednak nadal do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zgłaszane są wątpliwości dotyczące interpretacji tego przepisu. Nie jest jasne, kogo dokładnie dotyczyć ma obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Ponadto brak dokładnego określenia, jak będą zagospodarowane frakcje, które pozostaną po sortowaniu tego rodzaju śmieci.

Zmiany w segregacji odpadów i ich konsekwencje

Nowe prawo spowodować może wzrost kosztów odbierania i segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Podmioty zobowiązane zostaną bowiem do zbierania i odbierania wspomnianych odpadów podzielonych na 6 frakcji.

W związku z tym pojawić mogą się również problemy natury logistycznej związane z koniecznością ustawienia większej liczby kontenerów na wspomniane frakcje oraz późniejszym zagospodarowaniem tych śmieci. Zwiększona liczba pojemników na odpady może okazać się szczególnie problematyczna w ciasnej, miejskiej zabudowie. Wszystko to doprowadzić może do nielegalnego pozbywania się tego typu śmieci, a tym samym do porzucania odpadów i wzrostu liczby dzikich wysypisk, które już dzisiaj stanowią poważny problem.