Działki ROD cieszą się dużą popularnością. Pozwalają odetchnąć od dnia codziennego, zrelaksować się, pobyć wśród przyrody, a nawet uprawiać warzywa lub owoce. Jaki dom można wybudować na działce ROD, a czego nie wolno na działkach ROD?

Posiadanie działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, tzw. ROD, może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim to idealne miejsce do rekreacji i wypoczynku. Działka pozwala na kontakt z naturą oraz aktywność na świeżym powietrzu. Daje możliwość uprawy warzyw i owoców, przez co mamy dostęp do świeżych, ekologicznych produktów.

ROD, dzięki korzyściom płynącym z pracy fizycznej, może mieć nawet znaczenie terapeutyczne i korzystnie wpływać na zdrowie psychiczne i emocjonalne pomagając w redukcji stresu i poprawie samopoczucia. ROD to też miejsce, gdzie można spotkać innych miłośników ogrodnictwa i nawiązać nowe kontakty towarzyskie.

Wiele posiadaczy działki zastanawia się, co jest na niej dozwolone, a co nie. Co wolno postawić na działce? Nim przystąpisz do realizacji swoich planów poznaj zasady i regulacje prawne, które pomogą ci uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek… po fakcie.

Jakie są dopuszczalne elementy zagospodarowania działki ROD i ich parametry?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działka może być wyposażona w następujące obiekty:

  • altanę działkową o powierzchni maksymalnie 35 m² i wysokości 4 m (przy dachu płaskim) lub 5 m (przy dachu dwuspadowym),
  • szklarnię o powierzchni do 25 m² i wysokości do 3 m,
  • tunel foliowy o powierzchni do 20 proc. całkowitej powierzchni działki i wysokości do 3 m (w przypadku gdy planujemy szklarnie i tunel, ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20 proc. całkowitej powierzchni działki)

Inne urządzenia dopuszczalne na terenie ROD to:

  • okna inspektowe,
  • studnia, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i sieć elektryczna,
  • zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),
  • bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe,
  • pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne, kąciki wypoczynkowe,
  • piaskownice, huśtawki, inne urządzenia rekreacyjne.

Regulamin nie przewiduje, by oprócz altany i szklarni mogły znaleźć się na działce inne obiekty, takie jak wiaty, szopy, składziki czy magazyny. Nie można również ustawić na terenie działki wolnostojącej toalety np. typu toi-toi. Jest to niezgodne z przepisami.

Na działce ROD można natomiast wygospodarować miejsce parkingowe lub tzw. zatoczkę – jeśli są do tego warunki i jeśli działkowiec ma prawo wjazdu na teren ogrodu samochodem.

Jaką altanę możemy postawić na działce ROD?

Altana to, zgodnie z definicją "Słownika języka polskiego", budowla ogrodowa o niewielkich rozmiarach służąca do wypoczynku i chroniącą przed deszczem lub słońcem. Za altanę uznaje się również konstrukcje zabudowane i letnie domki. Muszą jednak spełniać one kryteria wyszczególnione powyżej dotyczące wymiarów. Niezgodne z prawem jest wznoszenie na działce altan bez zachowania przepisowych rozmiarów.

Co grozi za niestosowanie się do regulaminu ROD?

Jeżeli działkowiec naruszy przepisy dotyczące zabudowy znajdujące się w regulaminie będzie zobowiązany do usunięcia stwierdzonych przez zarząd ROD nieprawidłowości. Czasem może oznaczać to nawet rozebranie budowanej lub rozbudowywanej altany – w przypadku gdy naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób.

Czy można mieszkać na działce ROD?

Przepisy są w tej kwestii jasne. Według nich altana działkowa nie jest obiektem mieszkalnym, wobec tego nie może być miejscem czasowego lub stałego pobytu.

Co grozi za mieszkanie na ROD? Stałe zamieszkiwanie na terenie ROD jest korzystaniem z działki niezgodnym z przeznaczeniem. Pomieszkiwanie na działce ROD stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy. Związek Działkowców wypowiada umowę dzierżawy, a działkowiec – swoją działkę.