Bezpłatnymi miejscami parkingowymi dla aut hybrydowych i darmową komunikacją miejską lokalne władze próbują poprawiać czystość powietrza. Chcą też uchwalać zakazy wjazdu dla samochodów.
Samorządowcy będą domagali się uprawnień do wprowadzenia zakazu wjazdu do centrów miast starymi samochodami. W ubiegłej kadencji parlamentu taki pomysł zgłosiła PO, ale budził wiele kontrowersji, więc by nie opóźniać uchwalenia ustawy antysmogowej, wycofano się z niego.
– Niestety ustawodawca w ramach nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska nie zdecydował się na wprowadzenie przepisów umożliwiających stosowanie zakazów wjazdu pojazdów do centrum miasta. W związku z tym miasta zrzeszone w ramach Unii Metropolii Polskich, w tym i Łódź, przygotują stanowisko do władz państwa o podjęcie działań w tym zakresie – informuje Grzegorz Gawlik z biura rzecznika prasowego prezydenta Łodzi. Ten wniosek poprze również Kraków.
– Prezydent miasta Krakowa wystąpił z inicjatywą zmian prawnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji, w tym wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej oraz klas emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych typów silników samochodowych. Obecnie propozycje te są uzgadnianie z członkami Unii Metropolii – potwierdza Jan Machowski, kierownik referatu ds. informacji medialnej Urzędu Miasta Krakowa.
Czekając na zmianę przepisów, samorządowcy starają się przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza na inne sposoby. – Ostatnio przyjęto uchwałę zezwalającą na darmowe parkowanie w centrum Łodzi pojazdów elektrycznych lub hybrydowych – wyjaśnia Gawlik. – Miasto wprowadza też strefy uspokojonego ruchu (tempo 30 km/h), inwestuje w transport zbiorowy i w system rowerów miejskich – wskazuje.
W Krakowie ograniczeniu emisji spalin samochodowych ma służyć darmowa komunikacja miejska. Gdy na wszystkich stacjach monitorujących przekroczone są normy szkodliwych pyłów, z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny samochodu. Ponadto miasto pracuje nad ograniczeniem wjazdu do centrum samochodów powyżej 3,5 tony.
Lokalni włodarze próbują też poprawiać jakość powietrza, współfinansując wymianę starych pieców. – Dopłacamy mieszkańcom do wymiany kotłów na ekologiczne źródła ciepła. W tym roku zwiększono pulę pieniędzy na ten cel o 100 proc. i wynosi 3 mln zł – mówi Agnieszka Skupień, asystent prezydenta miasta Rybnika.
Sprawdzane jest też to, co mieszkańcy spalają w piecach, i czy właściwie pozbywają się odpadów komunalnych. – Tylko w listopadzie i grudniu zeszłego roku przeprowadzono 82 kontrole. Często proszą o nie sami mieszkańcy, wskazując na nieprawidłowości – informuje Adam Nowak z Urzędu Miasta Ruda Śląska. Podobne działania są prowadzone m.in. w Łodzi i Zakopanem.
Miasta inwestują też w termomodernizację budynków użyteczności publicznej. – W ubiegłym roku zostało nią objętych sześć obiektów oświatowych, a w najbliższych trzech latach ma być kolejnych 12. W planach jest również podłączenie do sieci ciepłowniczej 33 budynków mieszkalnych i ich termomodernizacja – wylicza Agnieszka Skupień.
Inne sposoby dbania o czyste powietrze to np. regularne czyszczenie na mokro nawierzchni dróg oraz nasadzanie drzew i krzewów. – Efektem podejmowanych działań jest systematyczna poprawa stanu powietrza, co można zaobserwować w rocznych raportach i analizach – przekonuje Agata Pacelt z Urzędu Miasta Zakopane.
– Efekt tych działań będzie znikomy lub żaden – podsumowuje starania lokalnych władz Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. – Zanieczyszczenia w powietrzu pochodzą głównie z niskiej emisji, czyli gospodarstw domowych. Ważne jest to, czym palimy w piecu – podkreśla. I dodaje, że w Polsce nadal sprzedaje się np. produkty, którymi w innych państwach palić nie wolno. Samorządom zalecałby więc w pierwszej kolejności składanie do urzędów marszałkowskich wniosków o wprowadzenie na terenie gminy zakazu palenia szkodliwymi materiałami. Za przykład wskazuje Kraków, który domaga się zakazu palenia węglem i drewnem. – Decyzja w tej sprawie może zapaść już pod koniec tygodnia – dodaje Siergiej.