Sejmiki wojewódzkie mogą już podejmować uchwały antysmogowe, w których wskażą, jakimi paliwami można ogrzewać dom w danym regionie. Możliwość wprowadzenia ograniczeń daje im nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska, która dzisiaj wchodzi w życie.

Z nowych przepisów jako pierwsze skorzysta województwo małopolskie. Już opracowało założenia do projektu uchwały i przeprowadziło jego konsultacje społeczne. Nowe wymogi dotyczące paliw i pieców obejmą Kraków i mają obowiązywać od 1 września 2018 r. Po tej dacie mieszkańcy miasta nie będą mogli ogrzewać swoich domów m.in. węglem. Dopuszczalne będą tylko olej opałowy, biomasa i gaz ziemny.

Z nowelizacji zamierza też skorzystać Śląsk. – Rozpoczynamy właśnie konsultacje z gminami. Najpierw musimy się dowiedzieć, jakie są ich oczekiwania – wyjaśnia Witold Trólka z biura prasowego marszałka województwa śląskiego. I dodaje, że na tej podstawie powstanie projekt uchwały, który pod obrady sejmiku trafi w pierwszym kwartale 2016 r. A to oznacza, że nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać przed rozpoczęciem przyszłorocznego sezonu grzewczego.