Partnerstwo z wykonawcami, zakupy na wolnym rynku, mieszkanie za remont – samorządy szukają nowych pomysłów na lokale komunalne i socjalne.
Nad nowatorskim pomysłem na zwiększenie zasobu mieszkań pracuje Toruń. Chodzi o formułę, w której na gruncie przekazanym przez miasto deweloper buduje lokale komunalne zgodne z umową zawartą z ratuszem. Następnie lokale byłyby wynajmowane, a koszty inwestycji i administrowania nimi przez kilkanaście lat zwracane deweloperowi.
– Prowadzimy rozmowy o takiej możliwości współpracy z kilkoma deweloperami. Sądzę, że za dwa, najpóźniej trzy miesiące będziemy w stanie ocenić, na ile realne jest wprowadzanie takiej formy partnerstwa publiczno-prywatnego w polityce mieszkaniowej – mówi Marek Goczyński, główny specjalista w Biurze Mieszkalnictwa w Toruniu.