Fundusz Dopłat jest narzędziem prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do tej pory samorządy mogły liczyć na dofinansowanie z Funduszu przy zakupie, budowie oraz remontach lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni czy domów dla bezdomnych.

Nowelizacja obok finansowanych już z Funduszu zakupów lokali wprowadza kolejny ich rodzaj - dawne mieszkania zakładowe, czyli takie, które były własnością przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych należących do Skarbu Państwa.

Ponadto nowela wprowadza wsparcie z Funduszu Dopłat BGK także dla spółek gminnych, które realizują takie inwestycje. Dzięki temu nie tylko samorząd będzie beneficjentem programu, ale i spółki komunalne.

Kolejna zmiana zakłada rezygnację z obowiązku wydzielania ekwiwalentnego lokali socjalnych w przypadku uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia związanego z nabyciem mieszkań zakładowych. Do tej pory beneficjenci Funduszu musieli tworzyć pewien nowy zasób mieszkań socjalnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.