Rząd przyspiesza prace nad ustawą dotyczącą tworzenia superpowiatów. Autorzy tej koncepcji wskazują, że pomoże to zarządzać wielkimi aglomeracjami oraz że tego typu rozwiązań domagały się samorządy miejskie.

Wczoraj nad projektem ustawy o związkach metropolitalnych pochylił się zespół ds. ustrojowych działający przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. To kolejna wersja projektu ustawy z sierpnia 2013 r. w sprawie tworzenia powiatów metropolitalnych. Wokół tego aktu narosło wiele wątpliwości i trafił on na dwa lata do sejmowej zamrażarki. Na ostatniej prostej kadencji Sejmu posłowie PO powrócili do niego, zapowiadając jednak, że zostanie mocno przeredagowany.
Zamiast powiatu metropolitalnego mowa jest teraz o związku metropolitalnym, rozumianym jako forma współpracy gmin i powiatów. Związek będzie miał osobowość prawną i sądowo chronioną samodzielność. Obejmowany przez niego obszar będzie musiał być zamieszkany przez co najmniej 500 tys. mieszkańców, a jego granice ustali Rada Ministrów w drodze rozporządzenia (wcześniej wymagana jest pozytywna opinia co najmniej 50 proc. rad zainteresowanych gmin, 70 proc. miast na prawach powiatu i 50 proc. powiatów). Po wydaniu rozporządzenia rząd wyznaczy pełnomocnika ds. utworzenia związku metropolitalnego, który opracuje projekty statutu, uchwały pierwszego budżetu, a także dokona pierwszego podziału związku na okręgi wyborcze. Związek metropolitalny kierowany będzie przez zgromadzenie związku metropolitalnego (w jego skład ma wejść 15 radnych w związku liczącym do 1 mln mieszkańców i po dwóch radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców) oraz 3-osobowy zarząd.
Projekt w nowej wersji nie przypadł do gustu członkom zespołu ds. ustrojowych przy MAiC. – Większość samorządowców jest przeciwna. Województwa obawiają się umniejszenia ich roli. Związek Miast Polskich krytykuje brak konsultacji z nim projektu, a gminy obawiają się, że decyzje będą podejmowane nad ich głowami – podkreśla Agata Dąmbska z Forum Od Nowa.
Nieco mniej krytycznie nastawiony jest Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Zwraca on uwagę, że należy doprecyzować kompetencje związku.
Posiedzenie zespołu ds. ustrojowych obfitowało w niespodzianki. Ze stanowiskiem lada moment pożegna się wiceminister Marek Wójcik, kierujący pracami tego zespołu. Jego miejsce zajmie Jan Grabiec, były już starosta legionowski. Wokół tej zmiany nie brakuje spekulacji. Pojawiają się pytania o losy reformy samorządowej, nad którą zespół pracuje od wielu miesięcy.