Samorządowcy żądają, by rząd wsparł je pieniędzmi z Funduszu Reprywatyzacji na spłacanie byłych właścicieli nieruchomości. Ministerstwo Skarbu Państwa jednak odmawia.
Fundusz Reprywatyzacji to państwowy fundusz celowy, z którego wypłacane są pieniądze na odszkodowania zasądzone na rzecz spadkobierców znacjonalizowanych nieruchomości. Od początku jego istnienia zrealizowano 1111 wniosków o wypłatę odszkodowań na kwotę prawie 2 mld zł. Przy czym w ubiegłym roku suma wypłat osiągnęła rekordowy poziom ponad 413 mln zł. W tym kwota ta jeszcze może wzrosnąć.
Wyjątek dla stolicy