Nie takie rozważania są jednak celem tego artykułu, lecz to, że mimo dość wąskiego zakresu wprowadzonych ograniczeń przez prezydenta oraz rząd, sytuacja powoduje sporo problemów i zagrożeń dla jednostek samorządu terytorialnego.
Komisarz na wniosek wojewody