1 lipca potwierdzono ostatecznie uzgodnienia zawarte w uchwale Rady Ministrów, które doprecyzowują program. – Kryteria dotyczące dochodu mieszkańca zostały zniesione – zaznaczyła prezes BGK.
To dobra wiadomość dla zamożniejszych JST, które obawiały się, że zostaną wykluczone z podziału ogromnych środków na inwestycje, bo w każdym kolejnym naborze będą trafiać na koniec kolejki po pieniądze. Tymczasem w najbliższych latach do samorządów ma trafić nawet 140 mld zł.